Hønefoss. Vannressurskart.; Hønefoss; 18153; 1:50 000; sort/hvitt

Beskrivelsen finnes på kartet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-distribusjonen
Dokumenttype:
Kart
Fylke:
Buskerud