The Gullsteinberget and Knøsberget kyanite quartzite deposits

Confidential until 01.01.2009

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2006.078
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Metamorphic refinement of quartz and K-feldspar, S-Norway
Prosjektnr:
286100