Gullanalyse ved bruk av grafittovnteknikk. Etterprøving av Kontas' metode på diverse geologisk og sertifisert referansemateriale.

Rapporten gir informasjon om etterprøving av Kontas' metode og om dens til- pasning til vår apparatur, Perkin - Elmer, modell 5000 atomabsorpsjon spektrofotometer utstyrt med grafittovn, modell HGA-500 og prøveveksler AS-40. Metoden går ut på at prøven utlutes med kongevann. Løsningen fortynnes og gullet felles med kvikksølv som bærer og tinn(II)-klorid som reduksjonsmiddel. Fellingen (Hg/Au) løses opp i 1ml blanding av HC1 (kons.) og H2O2 (30%) i volumforhold 1:1, og gullet bestemmes ved 242.8 nm Au-linje med flammeløs atomabsorpsjon (grafittovnteknikk). Metoden i sin hurtigste form ga tilfredsstillende resultat ved bestemmelse av gull i bekkemoseasker m.m. materialer. Metodens fordeler og ulemper, dens begrensning og interferenser blir diskutert.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1897 C
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport