Grusregistret i Buskerud. Møter med kommunene.

I slutten av 1984 ble Grusreisteret i Buskerud etablert. Tilsammen 446 forekomster med et samlet volun på 1,2 milliarder m3 ble registrert i løpet av 196 feltdøgn (NGU-rapport 84.164). Som et ledd i informasjonen om Grusregisteret foretok Hans Jørud Hansen og Knut Wolden, som har vært ansvarlige for prosjektet, en besøksrunde til alle kommunene i fylket. Den foreliggende rapport oppsummerer planleggingen, gjennomføringen og erfaringer fra disse møtene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.119
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud