Grusregisteret i Tromøy kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Tromøy kommune har lite praktisk tilgjengelige sand- og grusressurser. Dette skyldes små mektigheter over store arealer, og at store arealer er sikret/klausulert til formål som er uforenlig med masseuttak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.247
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder