Grusregisteret i Trøgstad kommune, Østfold fylke.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på øk. kartverk i M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 53 mill. m3 sand og grus i kommunen, fordelt på 6 forekomster. Det aller meste av kommunens ressurser ligger i Monaryggen, som har en meget god kvalitet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.186
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold