Grusregisteret i Rakkestad kommune, Østfold fylke.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 18 sand- og grusforekomster og 1 pukkverk i kommunen. Et volumoverslag lyder på 2,4 mill. m3 sand og grus. Forekomstene er små og ligger spredt rundt i kommunen. Kvaliteten på massene varierer.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.187
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold