Grusregisteret i Hurum kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i måletokk 1:5 000 eller 1: 20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Kommunen har rikelig med sand og grus av bergartsmessig god kvalitet til betongformål. De største forekomstene har imidlertid noe lite grovt materiale til veiformål. Det er totalt registrert 12 forekomster, derav 4 i fast fjell (pukk) og 2 moreneforekomster. Det samlede volum er beregnet til 23 mill. m3 sand og grus med forekomstene ved Verket og Storsand som de dominerende.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.030
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud