Grusregisteret i Bygland kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Bygland kommune er fylkets rikeste på sand og grus. Fin tildels endsgradert sand utgjør imidlertid betydelige volum, noe som reudserer den utnyttbare delen av disse ressursene. Styrkemessig er grusen noe for svak til å være egnet til veiformål.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.254
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder