Grusregisteret i Arendal kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Kommunen må basere sin forsyning av sand og grus fra nabokommunene Froland, Moland og Grimstad, Pukk hentes i det vesentligste fra Øyestad.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.239
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder