Grusforekomster langs nedre deler av Orkla, Orkdal kommune, Sør- Trøndelag.

Grusforekomstene langs Orkla er kartlagt opp til Svorkmo. Grusørenes be- liggenhet, lagfølge og mektighet over leire er registrert. Elvas graving samt blottlagt leire langs elva er kartfestet. Nedenfor Forve bru er det tatt ut store kvanta grus, og det er begrensede utnyttbare ressurser på denne strekningen i dag. Det største grusforekomstene i de nedre delene av Orkla ligger mellom Fannrem (Forve bru) og Vormstad (Øyum bru). De forskjellige grusområdene er beskrevet, og det er foretatt boringer på noen av grusørene. Mellom Vormstad og Svorkmo er det få og små gruforekomkster tilknyttet Orkla.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.140
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport