Grus- og Pukkregisteret i Tromsø og Balsfjord kommuner.

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. I Tromsø kommune er det registrert 71 forekomster, hvorav 19 er fjell- lokaliteter og 52 løsmasseforekomster. Volumet av sand og grus i kommunen er anslått til vel 55 mill. m3. Massene er tildels av god kvalitet. I Balsfjord kommune er det registrert 25 løsmasse- og 2 pukkforekomster. Sand- og grusforekomstene er anslått til 30 mill m3. Materialene er for det meste av dårlig kvalitet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.068
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms