Grus- og Pukkregisteret i Troms fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en landsdekkende oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster. Registeret er nå etablert i Troms fylke og gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, volum og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er registrert 518 sand- og grusforekomster og 73 pukklokaliteter. Det samlede volum av sand og grus er beregnet til 941 mill. m3. Innlandskommunene, de indre strøkene av fylket, har mye sand og grus, mens de ytre kystområdene har lite.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.267
Page number:
74
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms