Grus- og Pukkregisteret i Storfjord kommune.

Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra hver kommune. I Storfjord kommune er det registrert 43 sand- og grusforekomkster med et samlet anslått volum på 69 mill m3. Massene er stort sett av god kvalitet. Det er registrert en pukkforekomst hvor det sporadisk er et lite uttak av sprengt stein.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.177
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms