Grus- og Pukkregisteret i Østfold

Kommune: Alle Grus- og Pukkregisteret i Østfold er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand-. grus- og pukkforekomstene. Et overslag over fylkets sand, og grusressurser gir tilsammen 199 mill m3 fordelt på 169 forekomster. Ressursene er ujevnt fordelt. Kommunene Eidsberg, Trøgstad, Tune og Halden har de største grusreservene, mens Kråkerøy, Rolvsøy, Sarpsborg, Skiptvet, Varteig og Spydeberg har lite eller ingenting av grus. Berggrunnen i Østfold består av gneiser og granitter. Dette er bergarter som normalt gir sand- og grusmateriale av tilfredsstillende kvalitet. Det er registrert 52 pukkforekomster og pukkverk, hvorav 8 er i drift.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.143
Page number:
164
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold