Grus- og Pukkregisteret i Lyngen kommune

Grus- og Pukkrergisteret gir en landsdekkende oversikt over sand- grus- og pukkforekomster. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål blir vurdert, og data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Grus- og Pukkregisteret for Lyngen kommune er nå etablert og det er registrert 16 sand- og grusforekomster, 1 ur-/skred- forekomst og 4 pukklokaliteter i kommunen. De fleste sand- og grusforekomst- ene er små og volumet er samlet anslått til 6,6 mill. m3. Kvaliteten på massene varierer, men kan sjelden brukes til annet enn fyllmasse og veggrus på lite trafikkerte veger. Materialet i enkelte forekomster kan benyttes til betongarbeider uten strenge krav til kvalitet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.239
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms