Grus- og Pukkregisteret i Kragerø kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1978- 1981. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Kragerø ble oppdatert sommeren 1994, og resultatene presenteres i form av digitale kart, tabeller og en kort rapport. Kragerø kommune har svært små ressurser av sand og grus, hvor det meste av arealene er båndlagt av jordbruk og bebyggelse. Den eneste betydningsfulle forekomsten volummessig består av svært finkornig materiale, og egner seg dårlig til teknisk bruk. Kvalitetsmasser må derfor importeres. Det er registrert tre pukkforekomster i kommunen som alle er i drift. Disse tar ut betydelige mengder som går til vegformål i andre europeiske land, og til smelteverkindustri.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.017
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark