Grus- og Pukkregisteret i Halden, Skjeberg og Aremark kommuner

Grus- og Pukkregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser og pukkforekomster og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Halden kommune har tilstrekkelig med sand og grus, 12.8 mill m3 er registrert. Kommunen har små reserver til høyverdige formål. Det er registrert to pukkverk med god kvalitet. I Skjeberg kommune er det registrert 0.156 mill m3 sand og grus. Kommunen har underskudd på sand og grus. Det er registrert ett pukkverk med bergarter av til dels god kvalitet. Aremark kommune har tilstrekkelig med sand og grus, 3.0 mill m3 er registrert. Kommunen har begrensede reserver av god kvalitet til veg- og betongformål. Det er registrert bergarter for bruk til pukk.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.102
Page number:
64
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold