Grus- og Pukkregisteret i Høyanger kommune

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus og pukkforekomstene i Høyanger ble oppdatert sommeren 1993, og resultatene presenteres i form av digitale kart, utskrifter og en kort rapport. Et totalt anslag på vel 20 mill. m3 tilsier at Høyanger kommune er en middels rik kommune på sand og grus. Det er i alt registrert 54 løsmasseforekomster hvorav 36 rene sand- og grusforekomster. 10 av forekomstene er steintipper vesentlig fra kraftverksutbyggingen. Resten er ur/skredforekomster eller en blanding av slike og sand og grus. Kvaliteten på massene varierer noe. I mange av forekomstene kan massene ha en noe dårlig korngradering, men de mekaniske egenskapene er stort sett gode. Det er ikke registrert pukkforekomster i kommunen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.093
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport