Grus- og Pukkregisteret i Fjaler kommune

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Fjaler ble opp- datert sommeren 1993, og resultatene presenteres i form av digitale kart, ut- skrifter og en kort rapport. Fjaler kommune er relativt fattig på sand og grus. Det er registrert 15 sand- og grusforekomster og 1 ur/skred-forekomst. De fleste forekomstene er små og lite aktuelle for store uttak av masser. Fem av forekomstene er arealberegnet og volumet for disse er tilsammen anslått til 4,5 mill. m3. Det er registrert 3 pukklokaliteter i kommunen, et pukkverk i sporadisk drift og 2 muige uttaksområder. Analysene som er utført viser at materialet fra disse har gode mekaniske egenskaper.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.089
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport