Grus- og Pukkregisteret i Eidfjord og Ulvik kommuner, Hordaland.

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk-forekomstene i hele landet. Grus- pg Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Eidfjord kommune har store sand-/grusreserver av til dels brukbar kvalitet som gjør dem egnet til byggetekniske formål. Ulvik kommune er relativt godt forsynt med sand og grus, men i mange av forekomstene er innslaget av svake bergartskorn og glimmer så stort at materialet er dårlig egnet til høyverdige veg- og betongformål.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.011
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland