Grus- og Pukkregisteret i Alvdal kommune. Hedmark fylke.

Totalt er det registrert 28 sand- og grusforekomster i kommunen. I tillegg ble det også registrert en steintipp og ett uttakssted for ur. Areal- og volum er beregnet innen 18 forekomster. Det samlede volumet er beregnet til 41 mill. m3. Bare enkelte forekomster er viktige i grus- forsyningen til kommunen. NGU vil i denne sammenhengen få peke på forekomstene ved Aumdalen nord (fnr.3), Brekke i Sølndalen (fnr.12) og til en viss grad Aursjøåsen (fnr.25). Den mineralogiske sammensetningen i de viktigste forekomstene er gunstig. Materiale som stammer fra områder i sør har et lavt innhold med mekanisk svake bergartskorn. Materiale som stammer fra berggrunnen i nord og vest har derimot et høyt innhold med mekanisk svare bergartskorn. Dette har bare betydning for mindre viktige ressurser i Folldalen og de nordenforliggende dalstrøkene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.101
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark