Grunnvannsundersøkelser i Tangenområdet [Ubergmoen], kort situasjonsrapport

Det ønskes vannforsyning til 500 p.e. eller ca. 250 l/min mot utjevnings- magasin. Forundersøkelsen antyder område 3 (se vedlegg) som akseptabelt for anlegg av prøvebrønn. Også i dette området opptrer grunnvann mot noe høyt jerninnhold i dypeste deler av profilet, anlegg av 6" prøvebrønn og prøve- pumping for kapasitet og kvalitetsutredning anbefales.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-82009
Page number:
3
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder