Grunnvannsundersøkelser i Salbuosen, Hyllestad kommune

NGU-RAPPORT
97.052
|
Forfattere
Frengstad, Bjørn
Tønnesen, Jan Fredrik
|
Utgivelsesår
1997
Publikasjonstype
docid
44383
Utgivelsesår
1997
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1997/97_052.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
I samarbeid med Hyllestad kommune har NGU undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak i Salbuosen til vannforsyning i Sørbøvågområdet. Georadarmålinger viser at området domineres av deltaavsetninger med tydelig skrålagning, og grensesonen mellom salt og ferskt grunnvann kan registreres. En utført boring med testpumping og masseprøvetaking viser at massene i skrålagene består av sortert sand og grus. En Ø60 mm prøvebrønn er blitt langtidsprøvepumpet med grunnvannsuttak på ca 3 l/s uten at grunnvannsnivået er blitt påvirket i særlig grad. Det har ikke forekommet inntrengning av saltvann i brønn eller peilerør. Prøver for fysikalsk-kjemisk og bakteriologisk analyse er tatt jevnlig. Relativt høyt fargetall og for høye kimtall tyder på innblanding av grunnvann med kort oppholdstid fra elva. En permanent brønn må derfor plasseres med noe større avstand fra elva. Det anbefales lufting, pH-justering og alkalisering av vannet og desinfisering i beredskap. Sonegrenser for områdebeskyttelse er foreslått.
Kommune
HYLLESTAD
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket