Grunnvannsundersøkelser i forbindelse med prosjektet "Miljøvennlig boligbygging i Os sentrum", Hedmark fylke.

NGU-RAPPORT
2000.039
|
Forfattere
Storrø, Gaute
|
Utgivelsesår
2000
Publikasjonstype
docid
49216
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2000/2000_039.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
(Forkortet) I forbindelse med prosjektet "Miljøvennlig boligbygging i Os sentrum" utførte NGU i november 1999 grunnboringer i 7 utvalgte lokaliteter. Formålet med undersøkelsene var å klarlegge hvorvidt uttak av energi fra grunnvann gjennom varmepumper, kunne benyttes ved oppvarming av 20 eneboliger i foran omtalte prosjekt. I alle borhull ble det på undersøkelsestidspunktet (november 1999) registrert en grunnvannstemperatur 5.5-7.0 grader celcius. Det ble satt ut temperaturfølere i borhull 2 og 7 slik at detaljerte data for grunnvanns-temperatur vil kunne fremlegges i april-mai 2000. Vi antar at en temperatursenkning på 2 grader celcius vil kunne være forsvarlig gjennom store deler av vinterhalvåret.
Kommune
OS HEDMARK
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket