Grunnvannsundersøkelser i forbindelse med prosjektet Miljøvennlig boligbygging i Os sentrum, Hedmark fylke.

(Forkortet) I forbindelse med prosjektet "Miljøvennlig boligbygging i Os sentrum" utførte NGU i november 1999 grunnboringer i 7 utvalgte lokaliteter. Formålet med undersøkelsene var å klarlegge hvorvidt uttak av energi fra grunnvann gjennom varmepumper, kunne benyttes ved oppvarming av 20 eneboliger i foran omtalte prosjekt. I alle borhull ble det på undersøkelsestidspunktet (november 1999) registrert en grunnvannstemperatur 5.5-7.0 grader celcius. Det ble satt ut temperaturfølere i borhull 2 og 7 slik at detaljerte data for grunnvanns-temperatur vil kunne fremlegges i april-mai 2000. Vi antar at en temperatursenkning på 2 grader celcius vil kunne være forsvarlig gjennom store deler av vinterhalvåret.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.039
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark