Grunnvannsundersøkelser Burfjord, Kvænangen kommune

NGU-RAPPORT
|
98.065
|
Forfattere
Klemetsrud, Tidemann
|
Utgivelsesår
1998
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1998
ISSN
0800-3416
Summary
Undersøkelsesboring i forbindelse med reservevannforsyning til tettstedet Burfjord i Kvænangen kommune ble utført i løsmasser nær nåværende reserve- inntak i Storelva sommeren 1977. Resultatene fra boringen var positiv og det anbefales anlagt en prøvebrønn for pumping over tid med uttak av vannprøver for analyse, samt fastlegging av endelig kapasitet.
Kommune
KVÆNANGEN
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket