Grunnvannsundersøkelser 1990 Stordal kommune, Møre og Romsdal.

I forbindelse med prosjektet "Grunnvann i Norge" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak ved følgende lokaliteter i Stordal kommune: Nedstegarden (UTM 4007, 69171), Moflaten (UTM 4003, 69175), Holtøyane (UTM 3987, 69184), Kvammen (UTM 3976, 69183) og Dyrkorn (UTM VLF 3953, 69235). Ved Kvammen er det ved undersøkelsesboringer påvist grovkornige løsmasser med muligheter for grunnvannsuttak. En produksjonsbrønn her forventes å kunne gi en vannmengde på 5-6 1/sek. Sonderboringer ved Holt og Mo viser et tynt sand- og gruslag over finkornig materiale. Slike masser egner seg dårlig for grunnvannsuttak. Geofysiske undersøkelser indikerer varierende forhold på Moflatene. I den sørøstlige delen av området kan det finnes egnede løsmasser ned til ca. 18m. Måleresultatene fra Nedstegarden og Moflatene er ikke verifisert ved boringer. Ved Dyrkorn er det lokalisert tre sprekksoner i fjell. boringer kan avgjøre om sprekkene er åpne eller tette.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.136
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport