Grunnvannsundersøkelser 1990. Nesset kommune, Møre og Romsdal.

I forbindelse med prosjektet "Grunnvann i Norge" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak ved Myklebostad og Ranvik i Nesset kommune. Ved Myklebostad er detr påvist kildeutslag i dalsiden. Oppsamling av dette vannet i en drensgrøft kan trolig gi nok vann til Myklebostad. Vannkvaliteten er god, med unntak av noe lav pH. Ved Ranvik er det lokalisert en sprekksone i fjell vest for Åramselva. Boringer kan avgjøre om sonen er vannførende.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.146
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport