Grunnvannsundersøkelser Uppnose, Skjåk kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 6. - 17.august 1997 foretatt georadarmålinger og undersøkelsesboringer i løsmasser for Uppnose vannverk. Vannbehovet er beregnet til 11,1 l/s da det er ønskelig å ha til- gang på vann til eventuell brannslukking. Det er foretatt georadarmålinger innenfor 4 områder, mens sonderboringer og testpumpinger kun er foretatt i tre av disse områdene. Sonderboringene viser at det i samtlige undersøkte områder er sand, stein og blokk med noe grus. Mye blokk gjør at det er vanskelig å bore og den totale mektigheten av massene er derfor ikke påvist. Georadarprofilene indikerer derimot at mektig- heten av massene over fjell varierer fra 10-20 m i nærheten av undersøkelses- boringene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.022
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland