Grunnvannsundersøkelser på Kviamarka i Hå kommune.

(Forkortet) Etter oppdrag fra Hå kommune - Næringsetaten, utførte NGU i 1999 grunnvannsundersøkelser på planlagt industriområde på Kviamarka. Forundersøkelser gjennomført i mai indikerte positive forhold og fullskala brønn for langtidsprøvepumping ble etablert i september. Rapporten presenterer Som et ledd i hovedoppgave ved Universitetet i Geneve er det samlet inn 35 De foreliggende data dokumenterer et betydelig potensiale for grunnvannsuttak i den aktuelle lokaliteten på Kviamarka. En samlet produksjon av størrelsesorden 40-50 l/s antas å kunne være realistisk ved uttak gjennom 4-5 brønner. Den anførte vannmengden gir grunnlag for produksjon av energi tilsvarende 700-1.100 kW/time, gjennom varmpepumpeteknologi.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.020
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland