Grunnvannsundersøkelser i Hol kommune.

For Hol kommune er det utført en hydrogeologisk vurdering av mulighetene for lokalisering av grunnvannsbrønner for tettstedene Sudndalen, Hovet, Hol, Geilo og Dagali. Undersøkelsene har vist positive resultater for Sudndalen, Hovet, Hol og Geilo. En videreføring av undersøkelsene i Geilo-området burde gjennomføres. For Hol er det for begge lokalitetene behov for prøvepumping av prøvebrønner for å vurdere utvikling av vannkvalitet. Dor Dagali, Skurdalen og Ustaoset ble det ved disse undersøkelsene ikke funnet egnede løsmasseforekomster og en anbefaler å videreføre kartlegging i disse områdene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.084
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud