Grunnvannsundersøkelser - Frafjord, Gilja og Ålgård, Gjesdal kommune

Sommeren 1996 utførte NGU grunnvannsundersøkelser i løsmasser i Frafjord, Gilja og Ålgård i Gjesdal kommune som har omfattet georadarundersøkelser, boringer og kjemiske analyser av vannprøver. Undersøkelsene viser at det er mulig å ta ut grunnvannsmengder tilsvarende vannbehovet i Frafjord og på Gilja. Begge steder anbefales det prøvepumping av fullskala brønner for å avklare grunnvannets kvalitet og kapasitet over tid før nye vannverk bygges. Undersøkelsene i tilknytning til forsyningsstedet Ålgård viser at det er mulig å ta ut grunnvann fra løsmassene på Bodlestad og ved Edlandsvatnet. For å avklare uttakspotensialet anbefales det utført oppfølgende undersøkelser som omfatter sonderboringer og langtids prøvepumping av fullskala brønn. I tillegg anbefales grunnvannsundersøkelser i breelvavsetninger ved Klugevatn og Langavatn. De undersøkte breelvavsetningene ved Limavatnet og Nese ved Edlands- vatnet er ikke egnet til grunnvannsuttak fordi massene er finkornige og har dårlig vanngjennomgang.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.040
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland