Grunnvannstemperaturer i løsmasseavsetninger langs Finnmarkskysten.

Som et ledd i Finnmark fylkeskommunes prosjekt om akvakultur langs Finnmarks- kysten har Norges geologiske undersøkelse (NGU) målt grunnvannstemperaturen i flere løsmasseforekomster i Finnmark. Grunnvannstemperaturene varierer en del avhengig av brønnplassering, dyp og på hvilken tid på året det er målt. Målingene i Finnmark er kun basert på to-tre observasjoner (juni-oktober 1988). Den fjerde observasjonen som var tenkt utført i april-89 ble avlyst på grunn av snøforholdene. Temperaturen på grunnvannet langs kysten av Finnmark har en årsmiddel- temperatur på 2-3 gr.C. Enkelte steder som i Kviby og Alta er temperaturen stabil omkring 3 og 4 gr.C.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.093
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark