Grunnvannstemperaturer i Finnmark.

Grunnvannstemperaturen i Finnmark er målt i løsmasse- og fjellbrønner. Det viser seg at grunnvannstemperaturen ved 10 - 15 m dyp i løsmassebrønner og ved 30 m dyp i fjellbrønner er den samme uansett når på året det blir målt. På Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark har grunnvannet en temperatur rundt + 2 gr.C., i Porsangerområdet rundt + 3 gr.C. og litt over + 4 gr.C. vest for Alta. Grunnvannstemperaturen er vanligvis høyere enn luftas månedstemperatur i september-mai.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.075
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark