Grunnvannsmuligheter ved fjellboringer for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune.

Det foreslås et prøveboringsprogram for å kunne vurdere mulighetene for å skaffe grunnvann fra fjell til tettstedet Hvittingfoss hvor vannbehovet er ca. 30 000 elt. Berggrunnen består av lavabergarter og dypbergarter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77001
Page number:
13
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud