Grunnvannsmuligheter ved fjellboringer for deler av Åsbygda i Ringerike kommune.

Det er foreslått et prøveboringsprogram for å vurdere mulighetene for å skaffe grunnvann fra fjell til vannforsyning til Åsbygda i Ringerike kommune. Boringene er tatt ut mot permiske gangbergarter som gjennomsetter kambro- silur-sedimenter. Gangbergartene i området er detaljkartlagt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77095
Page number:
7
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud