Grunnvannsmuligheter for Sula,Mausundvær og Bogøyvær, Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Vurdering av mulighetene for å skaffe grunnvannsforsyning til de tre øysam- funnene Sula, Mausundvær og Bogøyvær. For Sula og Mausundvær kan en ikke vente å finne grunnvann i interessante mengder. For Bogøyvær kan det være av interesse å foreta prøveboringer i fjell (gneis), men også her er forholdene dårlig egnet. Det er fare for inntregning av saltvann. Forekomstens koordinater: 7379 7380 7783 7883 8281 8282 8382

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-79069
Page number:
6
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG