Grunnvannsmuligheter for Strøm vannverk, Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Rapport etter befaring 28.08.79

Uttak av lokaliteter for brønnboring i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til abonnentene til Strøm vannverk på Hitra. Brønngraving i små elvedeltaer kan også være aktuelt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-79072
Page number:
15
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG