Grunnvannsmuligheter for Bolsøya.

Mulighetene for grunnvannsforsyning til Bolsøya er vurdert. Øya er ca. 3 km2 og har ca. 50 hus og gårdsbruk. Vannbehovet er i størrelsesorden 4 000 l/t. Det vil bli vanskelig å oppnå så mye vann fra gneisbergartene på øya uten å bore veldig mange brønner. De områdehygieniske forhold er ikke helt gunstige, fordi uttaksområdet vil måtte ligge i bebyggelsen. Det er mulig at grunnvann kan avhjelpe den akutte vannmangel på øya, men en bør ikke satse på grunnvann som framtidig vannkilde. Det er anvist 9 mulige lokaliteter for dypboring i fjell.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-79082
Page number:
16
Dokumenttype:
Rapport