Grunnvannskartlegging - metodeutvikling

Det interdepartementale vannressursutvalget (VRU) nedsatte i 1985 et arbeidsgruppe for å vurdere den framtidige grunnvannskartleggingen i Norge. Forprosjektet - "Grunnvannskartlegging - metodeutvikling" er gjennomført i regi av NGU. Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra grunnvannskartleggingen i Oppland og Finnmark. Eksempler på grunnvannsrapporter fra Oppland og Finnmark finnes som vedlegg.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.138
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport