Grunnvannsforsyning til Valøen, Garstad, Ofstad og Batterihøgden.

Vurdering av muligheter for grunnvannsforsyning for flere områder i Vikna kommune. Forbruksenhetene omfatter gårdsbruk, boligfelt, fiskeforedlings- anlegg m.m. Uttak av borplasser i fjell.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-79022
Page number:
10
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG