Grunnvannsforsyning til Stryker, østre i Rakkestad.

Uttak av borplass i amfibolittiske gneisbergarter for grunnvannsforsyning til gårdsbruk, spesielt husholdningsvann.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77205
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold