Grunnvannsforsyning til planlagt boligfelt ved Tangen, Kråkerøy.

Det var ønsket vann til 25 planlagte hus. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00457
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold