Grunnvannsforsyning til O. Eldals boligfelt, Øgården, Kråkerøy.

Det var ønsket vann til 7 planlagte eneboliger. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00456
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold