Grunnvannsforsyning til Julton gård i Sørum.

Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig. Det er påpekt en liten fare for forurensning fra fjøs og søppelfylling.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77214
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus