Grunnvannsforsyning til hytte på Aagerøya, Lillesand.

Uttak av mulig borplass i gneisbergarter for vannforsyning til hytte. Hytta ligger på en liten øy og det er stor fare for saltvannsproblemer.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77195
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder