Grunnvannsforsyning til Hvaler skole på Vesterøy.

Det skulle skaffes vann til en skole som var under planlegging. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00472
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold