Grunnvannsforsyning til Hovelåsen kursted.

Det var ønsket mer vann til kurstedet. To boresteder for brønner i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00037
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark