Grunnvannsforsyning til gårdsbruk, Eidsberg.

Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-75257
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold