Grunnvannsforsyning til forsøksgård.

Det var ønsket vann for vanning av forsøksfelt. To boresteder ble tatt ut. Bergarten er granitt og hyperitt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77124
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold